Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” je potpisala 22. juna 2020. godine ugovor o realizaciji projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ (skraćen naziv projekta: ASIQ) sa partnerima:

  • Gradska razvojna agencija – Banja Luka, vodeći partner,
  • Javna ustanova Centar “Zaštiti me” – Banja Luka,
  • Javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora – Banja Luka,
  • Osnovna škola Voštarnica – Zadar.

Projekat je sufinansiran od strane INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina- Crna Gora programa iz ose finansiranja:  PA1 Socijalne i zdravstvene usluge.

Ukupni budžet projekta/EU sufinansiranje: 575.122,10 eura / 488.278,64 eura.

Cilj projekta: Poboljšanje pristupačnosti i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne inkluzije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Projekat ima za cilj i modernizaciju zdravstvenog, socijalnog i obrazovnog sistema na programsko područje koje obuhvata Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Opširnije...

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži