srebrnizraci

Tokom rada Zavod je za izuzetne rezultate u obrazovanju i rehabilitaciji djece postizao izuzetne rezultate. Društvena zajednica je prepoznala ustanovu, i dodjelila brojna priznanja i nagrade, među njima posebno izdvajamo nagradu ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNIM ZRACIMA ukazom presjednika SFRJ Josipa Broza Tita 1978. godine.

 

 oktoih1

 

Republička nagrada " OKTOIH " 2000. godine za postignute rezultate za izuzetne vrijednosti u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

 

 

matic1
 

 Povelja ,, PROFESOR V. MATIĆ " u znak priznanja za postignute rezultate u vaspitanju i obrazovanju djece i omladine ometene u razvoju, i unapređenje defektološke teorije i prakse 2000. godine.

 

 

19 dec

Nagradu ,, 19. DECEMBAR"  za 2009. godinu za izuzetne rezultate  u obrazovanju i vaspitanju djece kao i saradnju sa Glavnim gradom.povelja80

 

U decembru 1997. godine dodijeljena Povelja povodom 80 godina rada Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, u znak priznanja za višegodišnji rad, zalaganje i doprinos u edukaciji i rehabilitaciji učenika sa oštećenjem vida od Škole za učenike sa oštećenjem vida „ Veljko Ramadanović ” – Zemun.

 

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži