U okviru Srednje stručne škole imamo zanimanja:

-          Pravno – administrativni tehničar/ka ( IV stepen)

-          Tehničar prodaje ( IV stepen)

-          Administrator ( III stepen)

-          Prodavač ( III stepen)

 

U okviru Ustanove postoje:

-          Obućarska radionica

-          Tekstilna radionica

-          Radionica za izradu suvernira

-          Kabinet informatike. 

Kabinet za predmetnu nastavu

 

 

 

Obućarska radionica

 

 

 

 

Tekstilna radionica

 

 

 

 Kabinet za informatiku

(s računarima s govornom podrškom za učenike sa senzornim  smetnjama i  s računarima s robusnom tastaturom za učenike s motoričkim  smetnjama)


 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži