UPRAVNI ORGAN 

 

ŠKOLSKI ODBOR: 

1. Toni Koletić, predsjednik, predstavnik JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“; 

2. Senka Živković, članica, predstavnica Ministarstva prosvjete; 

3. Anita Marić, članica, predstavnica Ministarstva prosvjete; 

 4. mr Irena Tomić, članica, predstavnica JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“; 
 
5. Tatjana Leposavić, članica, predstavnica roditelja djece/učenika u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“. 

 


 

RUKOVOĐENJE

 

Marijana Antonijević, direktorica

Marijana Antonijević, direktorica

  


 

 

ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

Predrag Jovićević, sekretar; 

Jasmina Džiknić, računovotkinja. 


 

 

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži