JU Resursni centar za djecu i mlade  „Podgorica" organizovala je INFO DAN projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ‒ ASIQ“, u utorak, 18. maja 2021. godine sa početkom u 11 sati u EU Info centru u Podgorici. Projekat je podržan od strane INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora programa.

O značaju ovog projekta, ciljevima i ostvarenim rezultatima govorili su: direktorica mr Mirjana Popović, logopetkinja Marina Zejak-Vukmanovć i projektni asistent u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Dragiša Damjanović. Moderator događaja bila je Gabrijela Janić, zadužena za komunikacije u projektu.

Opširnije...

Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” je učešćem u projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ“ obezbijedio sredstva za kupovinu vozila, koje je namijenjeno za prevoz djece i učenika.

Specijalno putničko vozilo marke „Renault“, komercijalne oznake „Trafic 2.0 dCi“ isporučeno je od  „Alliance“ doo – Podgorica krajem 2020. godine. Vozilo posjeduje hidrauličnu rampu za invalidska kolica i prilagođeno je potrebama djece i učenika.

Poslije renoviranja

Prije renoviranja

Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ realizovala je prvi dio aktivnosti - infrastrukturne radove u objektu internata, predviđene projektom „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ“.

Radovi su započeti krajem novembra 2020. godine a okončani krajem decembra 2020. godine. 

 

Radovi su obuhvatali: demontažu i rušenje drvene fasadne i unutrašnje stolarije; ugradnju bravarije (prozora i vrata); malterisanje unutrašnjih zidova; obrada špaletni; izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče u postojećem sanitranom čvoru i u kuhinji, oblaganje poda podnim protivkliznim keramičkim pločicama i oblaganje zidova kuhinje keramičkim pločicama; izrada rasterskog spuštenog plafona u toaletu i u kuhinji, gletovanje i bojenje svih zidova i plafona u prostorijama koje se renoviraju; postavljanje laminata u prostorijama koje se adaptiraju i postavljanje termo fasade.

Izvođač radova: „Tehno-gradanja“ doo - Pljevlja.

Stručni nadzorni organ:  „Urbi.pro“ doo – Podgorica.

Ustanova je ovim putem dobila rekonstrisan dio internatskog prostora u okviru kojeg se nalaze kabineti u kojima se realizuju programi Rane intervencije što će omogućiti kvalitetnije uslove za boravak djece, ali i za rad zaposlenih.


asiq 02U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju- ASIQ", 10. novembra 2020. godine putem onlajn održan je koordinacioni sastanak partnera na projektu u cilju analize implementacije projekta i planiranja narednih projektnih aktivnosti.

U ponedjeljak, 12. oktobra 2020. godine u 11.00 sati u prostoriji JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ održana je interna prezentacija projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ“. Prezentacija je održana u cilju upoznavanja zaposlenih u Ustanovi sa projektom i benefitima koje će Ustanova imati zahvaljujući realizaciji navedenog projekta (nabavka opreme i kombija, rekonstrukcija dijela objekta internata, studijska posjeta zaposlenih).

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži