U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa:

 

Izvodi za period od 16.01.2023.g. do 20.01.2023.g..pdf

Izvodi za period od 23.01.2023.g. do 27.01.2023.g..pdf

Izvodi za period od 30.01.2023.g. do 03.02.2023.g..pdf

Izvodi za period od 06.02.2023.g. do 10.02.2023.g.pdf

Izvodi za period od 13.02.2023.g. do 17.02.2023.g.pdf

Izvodi za period od 20.02.2023.g. do 24.02.2023.g.pdf

Izvodi za period od 27.02.2023.g. do 03.03.2023.g.pdf

izvodi za period od 06.03.2023.g. do 10.03.2023.g.pdf

izvodi za period od 13.03.2023.g. do 17.03.2023.g.pdf

izvodi za period od 20.03.2023.g. do 24.03.2023.g.pdf

izvodi za period od 27.03.2023.g. do 31.03.2023.g.pdf

izvodi za period od 03.04.2023.g. do 07.04.2023.g.pdf

Izvod za period od 10.04.2023.g. do 13.04.2023.g.pdf

izvod za period od 17.04.2023.g. do 21.04.2023.g.pdf

Izvod za period od 24.04.2023.g. do 28.04.2023.g.pdf

Izvod za period od 03.05.2023.g. do 05.05.2023.g.pdf

Izvod za period od 08.05.2023.g. do 12.05.2023.g.pdf

Izvod za period od 15.05.2023.g. do 19.05.2023.g.pdf

Izvod za period od 24.05.2023.g. do 26.05.2023.g.pdf

Izvod br.69 od 29.05.2023.pdf

Izvod br.70 od 31.05.2023.godin.pdf

Izvod br.71-01.06.2023.pdf

Izvod br.72 od 02.06.2023.godine.pdf

Izvodi iz CKB za period 05-09.06.2023. godine.pdf

Izvodi iz CKB banke za period od 12. do 16. juna 2023. godine.pdf

Izvodi CKB banke za period od 19-23.06.2023. godine.pdf

Izvodi CKB, u periodu 26-30.06.2023. godine.pdf

Izvodi CKB banke, u periodu od 3. do 7. jula 2023. godine.pdf

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži