- Servis za informisanje;

- Rana stimulacija za djecu sa smetnjama vida u tjelesnom razvoju i sa kombinovanim smetnjama;

- Različiti oblici tretmana ne samo za djecu iz ustanove već i za djecu sa smetnjama u razvoju koja su upisna u redovni sistem školovanja;

- Servis za podršku djeci, omladini i odraslima sa smetnjama u tjelesnom razvoju;

- Servis za podršku djeci, omladini i odraslima, bez ostatka vida i sa smetnjama u razvoju vida;

- Servis za podršku djeci i omladini sa kombinovanim smetnjama;

- Štampanje udžbenika i radnog materijala na brajevom pismu i izrada sredstava;

- Stručno i radno ospobljavanje osoba sa smetnjama u razvoju.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži