U okviru planiranih aktivnosti projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “ -  ASIQ zaposleni u JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” prisustvovali su obukama I nivoa putem Zoom aplikacije.

Sprovedene su sljedeće obuke:

1. Obuka za logopede, održana 9. jula 2021. godine u terminu od 15.00 do 17.00 sati;

2. Obuka za senzornu integraciju, održana 10. jula 2021. godine u terminu od 9.00 do 14.00 sati;

3. Asistivna obuka, održana 28. jula 2021. godine u terminu od 12.00 do 15.00 sati;

4. Edukacija iz oblasti ORL, posljednja iz serije edukacija prvog nivoa, održana 16. avgusta 2021. godine u 18.00 sati.

Zaposleni su izrazili zadovoljstvo učešćem i kvalitetom obuke.

U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju -ASIQ", u utorak, 3. avgusta 2021. godine putem onlajn održan je koordinacioni sastanak partnera na projektu 

Sastanku su pristustvovali svi projektni partneri, a na početku je predstavljena v.d. direktora/ice JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” Biljana Petrović.

Na sastanku je razmatrano sljedeće:

 1. Status aktivnosti – nabavka opreme I tekuća edukacija (kratka informacija svakog od partnera);
 2. Planiranje aktivnosti – obuke 2. nivoa I promocija projekta;
 3. Prikupljanje verifikacionih dokumenata za projektni indikator;
 4. Uštede i prijedlog realokacije;
 5. Prijedlog za produžetak projekta;
 6. Izvještavanje – priprema;
 7. Promotivne aktivnosti
 8. Sastanak u septembru 2021. (mogućnost, mjesto, vrijeme).

080921 1720U Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ u četvrtak, 17. juna 2021. godine u jutarnjim časovima održan je radni sastanak u okviru sprovođenja projektnih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“. Na sastanku su učestvovali Momir Širko, menadžer ASIQ projekta Gradske razvojne agencije u Banja Luci, Dragiša Damjanović, projektni asistent u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta i zaposlene u Ustanovi - mr Mirjana Popović, direktorica, Jasmina Džiknić, koordinator projekta, Milodarka Vukašević, logopetkinja i Marina Zejak Vukmanović, logopetkinja.

Na sastanku su razmatrane teme vezane sa sprovođenje projektnih aktivnosti i izvještavanje. Između ostalog dogovoreno je slijedeće:

 • U skladu sa situacijom, dogovoriće se novi datum i plan snimanja dokumentarnog filma i promo videa;
 • Obuke prvog stepena zaposlenih u Ustanovi održaće se u julu mjesecu;
 • Ustanova će započeti planiranje aktivnosti Obuke drugog stepena koje će se odvijati u Nikšiću i Kotoru;
 • Ustanova će inicirati nove promotivne aktivnosti.

Nakon sastanka obišli su objekat Internata koji je renoviran sredstvima u okviru ASIQ projekta.

JU Resursni centar za djecu i mlade  „Podgorica" organizovala je INFO DAN projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ‒ ASIQ“, u utorak, 18. maja 2021. godine sa početkom u 11 sati u EU Info centru u Podgorici. Projekat je podržan od strane INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora programa.

O značaju ovog projekta, ciljevima i ostvarenim rezultatima govorili su: direktorica mr Mirjana Popović, logopetkinja Marina Zejak-Vukmanovć i projektni asistent u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Dragiša Damjanović. Moderator događaja bila je Gabrijela Janić, zadužena za komunikacije u projektu.

Opširnije...

Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” je učešćem u projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ“ obezbijedio sredstva za kupovinu vozila, koje je namijenjeno za prevoz djece i učenika.

Specijalno putničko vozilo marke „Renault“, komercijalne oznake „Trafic 2.0 dCi“ isporučeno je od  „Alliance“ doo – Podgorica krajem 2020. godine. Vozilo posjeduje hidrauličnu rampu za invalidska kolica i prilagođeno je potrebama djece i učenika.

Poslije renoviranja

Prije renoviranja

Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ realizovala je prvi dio aktivnosti - infrastrukturne radove u objektu internata, predviđene projektom „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ“.

Radovi su započeti krajem novembra 2020. godine a okončani krajem decembra 2020. godine. 

 

Radovi su obuhvatali: demontažu i rušenje drvene fasadne i unutrašnje stolarije; ugradnju bravarije (prozora i vrata); malterisanje unutrašnjih zidova; obrada špaletni; izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče u postojećem sanitranom čvoru i u kuhinji, oblaganje poda podnim protivkliznim keramičkim pločicama i oblaganje zidova kuhinje keramičkim pločicama; izrada rasterskog spuštenog plafona u toaletu i u kuhinji, gletovanje i bojenje svih zidova i plafona u prostorijama koje se renoviraju; postavljanje laminata u prostorijama koje se adaptiraju i postavljanje termo fasade.

Izvođač radova: „Tehno-gradanja“ doo - Pljevlja.

Stručni nadzorni organ:  „Urbi.pro“ doo – Podgorica.

Ustanova je ovim putem dobila rekonstrisan dio internatskog prostora u okviru kojeg se nalaze kabineti u kojima se realizuju programi Rane intervencije što će omogućiti kvalitetnije uslove za boravak djece, ali i za rad zaposlenih.


asiq 02U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju- ASIQ", 10. novembra 2020. godine putem onlajn održan je koordinacioni sastanak partnera na projektu u cilju analize implementacije projekta i planiranja narednih projektnih aktivnosti.

U ponedjeljak, 12. oktobra 2020. godine u 11.00 sati u prostoriji JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ održana je interna prezentacija projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ“. Prezentacija je održana u cilju upoznavanja zaposlenih u Ustanovi sa projektom i benefitima koje će Ustanova imati zahvaljujući realizaciji navedenog projekta (nabavka opreme i kombija, rekonstrukcija dijela objekta internata, studijska posjeta zaposlenih).

ASIQ 2U srijedu, 23. septembra 2020. godine sa početkom u 13.00 sati u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica”, putem online Zoom aplikacije, održana je Prva konferencija projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ“. Na konferenciji su učestvovali zaposleni u Ustanovi i spoljni saradnici Ministarstva prosvjete.

Konferenciju je otvorio predstavnik Gradske razvojne agencije u Banja Luci, menadžer projekta Momir Širko.

Uslijedilo je predstavljanje partnera u projektu. 

Direktorica mr Mirjana Popović predstavila je djelatnost Ustanove ističući da je za dugi vremenski period Ustanova prošla kroz čitav niz transformacija, razvijajući svoje djelatnosti i stručne sposobnosti. Sada pruža podršku kroz različite programe djeci sa smetnjama vida, tjelesnim i kombinovanim smetnjama.

Predstavnica Gradske razvojne agencije, koodinator projekta Vesna Marinković Vojvodić  predstavila je prisutnima Agenciju, a o projektu je govorio Momir Širko.

Projekat finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575 122,00EUR.

Opširnije...

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži