Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” je potpisala 22. juna 2020. godine ugovor o realizaciji projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ (skraćen naziv projekta: ASIQ) sa partnerima:

  • Gradska razvojna agencija – Banja Luka, vodeći partner,
  • Javna ustanova Centar “Zaštiti me” – Banja Luka,
  • Javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora – Banja Luka,
  • Osnovna škola Voštarnica – Zadar.

Projekat je sufinansiran od strane INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina- Crna Gora programa iz ose finansiranja:  PA1 Socijalne i zdravstvene usluge.

Ukupni budžet projekta/EU sufinansiranje: 575.122,10 eura / 488.278,64 eura.

Cilj projekta: Poboljšanje pristupačnosti i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne inkluzije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Projekat ima za cilj i modernizaciju zdravstvenog, socijalnog i obrazovnog sistema na programsko područje koje obuhvata Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica” će u cilju ostvarivanja ciljeva projekta nabaviti određenu opremu namijenjenu razvoju novih usluga i unaprijeđenje postojećih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i ulaganje u infrastrukturu. Učestvovaće u organizaciji i realizaciji svih aktivnosti pod usko će sarađivati sa projektnim partnerima na: kreiranju nove usluge za dijagnostiku sluha i govora, osnivanju internet stranice za informacione i komunikacijske alate, stvaranje zajedničke šeme i priručnika za obrazovanje i obuku, učešće na edukacijama i organizacija edukativno-informativnih događaja za roditelje, kao i učešće u upravljanju projektima i komunikacijskim aktivnostima u skladu sa budžetom. 

Projekat traje od 1. jula 2020. godine do 31. decembra 2021. godine.

Detaljnije informacije nalaze se na linku: 

https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

https://asiq-ipacbc.com/

Ustanova tokom projekta planira da ostvari sljedeće usluge i opremu:

Digitalno logopedski set je najmoderniji instrument koji se koristi u rehabilitaciji slušnih i govornih jezičnih poremećaja.

Behringer-ovi proizvodi. Upotrebom digitalnog – logopedskog seta znatno se skraćuje period rehabilitacije i brže se dolazi do rezultata u granicama individualnih mogućnosti.

Set Natali Barage koji se koristi za rad sa djecom sa oštećenim vidom.. To je u stvari specifična dijagnostička procedura za procjenu razvoja vidnih funkcija na osnovu kojih se vrši odabir materijala za individualni rad sa djetetom.

Interaktivni ekrani su posebna vrsta ekrana koji omogućuju nastavnicima i učenicima visoki stepen interakcije i saradnje tokom nastave. Uz pomoć interaktivnih ekrana možemo pripremiti adekvatne materijale primjerene svakom učeniku, bez obzira na godine ili teškoće, koji se mogu koristiti u individualnim i grupnim aktivnostima. Interaktivni ekrani omogućuju korištenje različitog auditivnog i vizualnog sadržaja podrška u učenju. Uz to, omogućuju i korištenje različitih softvera i aplikacija poput ICT-AAC aplikacija koje potiču razvoj koncentracije, vizualne pažnje, vizualne percepcije, interakcije, komunikacije.

Vibrofon je jedno od logopedskih pomagala s kojim se dolazi do brzih i dobrih rezultata kod korekcije artikulacijskih poremećaja (rotacizma-glas R, sigmatizma- C, Z, Ž, S, Š, Č, Ć, Đ, DŽ), masaže mekog nepca, logomorike i izazivanju vanjskih vibracija na larinksu. Postižu se i odlični rezultati kod afazija u koliko se govorno-jezičnim vježbama pristupi na vrijeme. Odlikuje ga lakoća rukovanja, nježnost i bezbolnost tijekom primjene u terapiji. Omogućava vremensko skraćenje terapije i postizanje izvanrednih rezultata u kratkom vremenskom periodu.

Infrastrukturni radovi na objektu – Ustanova će putem projekta dobiti rekonstrisan dio internatskog prostora u okviru kojeg se nalaze kabineti u kojima se realizuju programi Rane intervencije što će omogućiti kvalitetnije uslove za boravak djece, ali i za rad zaposlenih.

Kombi vozilo prilagođeno djeci sa tjelesnim smetnjama – Usluga prevoza dostupna je učenicima s teškoćama u razvoju i podrazumijeva preuzimanje učenika u njihovom domu te povratak kući nakon nastave. Međutim, uslug prevoza ne znači samo transport već ima puno šire značenje za učenike i njihov razvoj. Kombi vozilo s vozačem stoji na raspolaganju za mnogobrojne aktivnosti koje škola organizuje. Glavni cilj omogućavanja adekvatnog prevoza je pružanje prilika našim učenicima za učestvovanje u životu lokalne zajednice što je ujedno i prilika za njihovu socijalizaciju.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži