Prva radionica za roditelje čija djeca pohađaju Program rane intervencije ”Partnerstvo roditelja i Resursnog centra” je realizovana 09.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 časova, u trajanju od 50 minuta. Radionica je održana u prostorijama Produženog boravka,u Internatu Resursnog centra. Roditelji su ovim putem imali priliku da se međusobno bolje upoznaju, da se bolje upoznaju sa samim Programom rane intervencije, funkcionisanjem u Ustanovi, kao i davanju predloga unaprjeđenja rada Programa rane intervencije. Radionici su prisustvovale i studentkinje socijalnog rada i socijalne politike u okviru redovne prakse u Resursnom centru. Voditelji radionice su bili Admir Hadžibegović, socijalni radnik i Sonja Martinović, psiholog.

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži