Predstavnice Centra IRIS - Centar za edukaciju, rehabilitaciju, inkluziju i savjetovanje za slijepe i slabovide u Ljubljani, defektološkinje Dragana Žunič i Mateja Maljevac obavile su stručnu posjetu u Javnoj ustanovi Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“  u periodu od 3. do 6. aprila 2022. godine. Posjeta je organizovana u okviru Lions projekta za Program rane intervencije djece bez ostatka vida i slabovide, uz podršku Lions Clubs International Foundation i Lions Slovenija. U okviru ovog projekta zaposlene u Ustanovi (pedagoškinja, psihološkinja, socijalna radnica, tiflološkinja i somatopetkinja) prošle su četvorosedmičnu obuku putem onlajna, čime je uspostavljena saradnja sa stručnim saradnicima iz Slovenije, Srbije i Hrvatske. U okviru posjete defektološkinje su se upoznale sa uslugama i djelatnošću koje Ustanova pruža. 

U ponedjeljak, 4. aprila 2022. godine zaposlene u Ustanovi - socijalna radnica Svetlana Radović, pedagoškinja Irena Bogićević, psihološkinja Sonja Martinović, tiflološkinja Dragana Mijatović i somatopetkinja Suzana Koletić održale su predavanje za vaspitače predškolskih ustanova u Crnoj Gori u cilju podizanja svijesti stručne javnosti o značaju rane intervencije, načina uspostavljanja saradnje sa Ustanovom, upoznavanja sa primjerima iz prakse pružanja podrške predškolskim ustanovama i specifičnostima kada su u pitanju djeca sa smetnjama vida i djeca sa tjelesnim smetnjama.

Za zaposlene u Ustanovi, u utorak, 5. aprila 2022. godine predstavnice Centra IRIS su predstavile načine procjene djece u ranom uzrastu, organizaciju i implementaciju mobilnih usluga u predškolskom periodu, adaptaciju i pripremu didaktičkih materijala i različite programe obrazovanja u školskom sistemu u Centru IRIS.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži