U petak 22. oktobra 2021.godine, u Produženom boravku Internata održana je prva radionica u tekućoj školskoj godini, za roditelje djece upisanih u vaspitno-obrazovne programe Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“, sa početkom u 9:30h, u trajanju od 90 minuta. Radionici je prisustvovalo šest majki. Pored voditelja radionice, u prvom dijelu radionice je prisustvovala v.d. direktorice Biljana Petrović. Ovim putem su roditelji imali priliku da se međusobno bolje upoznaju, razmijene iskustva i iznesu prijedloge sa poboljšanje saradnje roditelja i Ustanove u cilju bogaćenja boravka učenika u Ustanovi. Predviđenim Planom i programom rada radionica za roditelje tokom tekuće školske godine će se realizovati sedam radionica, jednom mjesečno, sa unaprijed pripremljenim temama korisnim za roditelje.

Voditelji radionice su: Admir Hadžibegović, socijalni radnik i Sonja Martinović, psihološkinja.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži