03032020 157U ponedjeljak, 2. marta 2020. godine u 10,45 sati predstavnice NVO Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore (NORBCG) i JU Resursni centar za djecu u mlade „Podgorica“ Nataša Bulatović i mr Mirjana Popović potpisale su Memorandum o razumijevanju i saradnji, s ciljem unaprijeđenja međusobne saradnje u oblasti rijetkih bolesti i afirmacije inkluzije oboljelih od rijetkih bolesti u otvoreno i demokratsko društvo. Saradnja će se odvijati kroz organizaciju i učešće u obukama, seminarima, radionicama, konferencijama, sastancima, stručnim skupovima, savjetovanjima, sajmovima, kao i drugim specijalističkim modulima obučavanja i edukacije u oblasti rijetkih bolesti.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži