Povodom 71. godine postojanja i rada JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ u ponedjeljak, 16. decembra 2019. godine u 11 časova u holu škole izveden je kulturno-umjetnički program. U programu su učestvovali učenici osnovne i srednje škole i djeca koja pohađaju program rane intervencije. Program su pripremili nastavnici: Marijana Antonijević, Daliborka Banović, Mirjana Đoković, Darinka Radović, Tijana Dedeić, Danijela Baletić, Mileva Perunović, Marina Gomilanović i Saša Vuković.

Pored naše djece u programu su učestvovala djeca Vaspitne jedinice „Mogli“ JPU „Đina Vrbica“. Voditelj programa bio je Radovan Džuver, učenik osmog razreda. Programu su prisustvovali brojni gosti.

Na istorijat i razvitak Ustanove prisutne je podsjetila direktorica mr Mirjana Popović. Ujedno, osvrnula se i na rezultate i uspjehe koji postižu učenici i zaposleni u obrazovno-vaspitnom procesu u okviru osnovne i srednje škole, posebnog programa, programa rane intervencije, asistivne tehnologije, kao i na rezultate stručnih saradnika i nastavnika pružanjem kontinuirane podrške putem savjetodavnog i instruktivnog rada djeci u Ustanovi i u redovnom sistemu vaspitanja i obrazovanja. Istakla je da Ustanova poštuje i primjenjuje holistički pristup u procesu inkluzije povezujući sektore obrazovanja, zdravlja i socijalne i dječje zaštite. Za podršku Ustanovi direktorica se zahvalila Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Zavodu za školstvo, Centru za stručno obrazovanje, Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, UNICEF-u, Ambasadi Republike Turske, Turskoj agenciji za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), Crnogorskoj komercijalnoj banci, Centralnoj banci, Rotari klubu i svim drugim organizacijama i pojedincima koji imaju želju da svojim postupcima uljepšaju i olakšaju obrazovanje i boravak djeci u Ustanovi.

Nakon svečanog programa za sve prisutne je bio pripremljen koktel.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži