Na poziv Centra za prava djeteta, u  utorak, 19. novembra 2019.  godine,  Radovan Džuver i Ranko Magovčević, učenici JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ učestvovali su na Desetom zasijedanju Dječijeg parlamenta u Skupštini Crne Gore, u pratnji nastavnice Jelene Martinović.

Fotografije možete pogledati na sajtu: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/djecji-parlament/item/3921-odrzan-deseti-jubilarni-djecji-parlament

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži