U skladu sa Strategijom inkluzivnog obrazovanja (2019-2025), a u organizaciji Ministarstva prosvjete u JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović" u Kotoru u periodu 14 – 15. novembar 2019. godine održana je dvodnevna obuka za nastavvnike u školama sa integrisanim odjeljenjima. Obuka je obuhvatila aktivnosti u vezi sa izradom edukativnog i didaktičkog, prilagođenog radno-razvojnog materijala za djecu sa različitim smetnjama koji izrađuje i priprema kabinet asistivne tehnologije JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“. Obuku su kroz prezentaciju i radionice održali Jadranka Radulović, defektološkinja-tiflološkinja, Suzana Koletić, defektološkinja-somatopetkinja, Bogićević Irena, pedagoškinja, Tijana Dedeić, nastavnica likovne kulture i Toni Koletić, školski ICT koordinator za asistivnu tehnologiju, zaposleni u Ustanovi.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži