U okviru planiranih aktivnosti projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “ -  ASIQ zaposleni u JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” prisustvovali su obukama I nivoa putem Zoom aplikacije.

Sprovedene su sljedeće obuke:

1. Obuka za logopede, održana 9. jula 2021. godine u terminu od 15.00 do 17.00 sati;

2. Obuka za senzornu integraciju, održana 10. jula 2021. godine u terminu od 9.00 do 14.00 sati;

3. Asistivna obuka, održana 28. jula 2021. godine u terminu od 12.00 do 15.00 sati;

4. Edukacija iz oblasti ORL, posljednja iz serije edukacija prvog nivoa, održana 16. avgusta 2021. godine u 18.00 sati.

Zaposleni su izrazili zadovoljstvo učešćem i kvalitetom obuke.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži