Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednost - dizel gorivo, broj 373 od 18. februar 2019. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednost, dizel goriva, broj 374 od 18. februara 2019. godine

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za dizel gorivo, broj 449 od 22. februara 2019. godine.

Ugovor o nabavci roba - dizel gorivo, broj 516 od 4. marta 2019. godine.


Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrijednosti - nastavne i kancelarijske potrepstine, broj 412 od 21. februara 2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - nastavnih i kancelarijskih potrepstina, broj 413 od 21. februara 2019. godine.

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti (nastavne i kancelarijske potrepstine), broj 613 od 6. marta 2019. godine.

Ugovor o nabavci roba - nastavne i kancelarijske potrepstine, broj 648 od 11.03.2019. god.


Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednost - sredstva za higijenu, broj 655 od 11.03.2019. godine.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - sredstava za higijenu, broj 656 od 11. 03.2019. godine.

Izmjena (dopuna) Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - sredstava za higijenu, broj 675 od 12.03.2019. godine.

Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti - sredstava za higijenu, brojk 762 od 22. marta 2019. godine.

Ugovor o nabavci roba - sredstva za higijenu, broj 775 od 22. marta 2019. godine.


Izmijenjen plan javnih nabavki za 2019 godinu.

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponude


Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti, broj 2234 od 26. avgusta 2019. godine.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za zabavku male vrijednosti, broj 2235 od 26. avgusta 2019. godine.

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ugovor o izvodjenju radova

Traži