Radi od 7 do 15 sati. Djeca su uzrasta od pete do polaska u I razred Osnovne škole. Rade po programu vaspitnog rada. U ovom odjeljenju radi dipl.defektolog i medicinska sestra. Djeca su uključena na tretmane kod logopeda i fizioterapeuta. Za ovu djecu obezbijeđena je hrana ( doručak, užina i ručak). Pored medicinske sestre po potrebi angažuje se i ljekar specijalista.