Drugi dio Završnog edukativnog događaja ASIQ projekta održan je u utorak, 28. decembra 2021. godine u Kulturno-informativnom centru „Budo Tomović” u Podgorici.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education