5. Info događaj: ASIQ Promocija novih kapaciteta i usluga u JU Resursnom centru za djecu i omladinu „Podgorica" je realizovan u  petak, 24. decembra 2021. godine u JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun" u Podgorici. Prezentovani su poboljšani servisi podrške koje pruža RC „Podgorica", ali i istaknuta uloga i značaj RC „Podgorica" kao servisa podrške redovnom obrazovnom sistemu u procesu inkluzije, mogućnosti za saradnju, transfer dobre prakse i razmjene iskustava između dva resursna centra.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education