U ponedjeljak, 20. decembra 2021. godine sa početkom u 11 časova u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" održana je peta obuka profesionalnog razvoja u sklopu ASIQ Programa obuka "ASIQ Primjena nove opreme i praktična iskustva sa trenerima" koja je bila posvećena Muzici i senzornoj integraciji, koju je realizovala trenerica Ksenija Mirković

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education