U subotu, 18. decembra 2021. godine sa početkom u 11 časova u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" održana je četvrta obuka profesionalnog razvoja u sklopu ASIQ Programa obuka "ASIQ Primjena nove opreme i praktična iskustva sa trenerima" koja je bila posvećena Metodama podsticanja pravilnog govorno-jezičkog razvoja djece predškolskog uzrasta, koju je realizovala logopetkinja Senka Živković.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education