U ponedjeljak, 13. decembra 2021. godine u JU SMŠ „Bratstvo i jedinstvo” u Ulcinju realizovan je 4. Info događaj: ASIQ Promocija novih kapaciteta i usluga u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica”. Pored domaćina učestvovali su i predstavnici JPU „Solidarno”, Dnevnog centra „Sirena”, Udruženje roditelja djece sa posebnim obrazovnim potrebama i osnovnih škola na teritoriji opštine Ulcinj. Prezentovani su poboljšani servisi podrške koje pruža RC „Podgorica”, ali i istaknuta uloga i značaj RC „Podgorica” kao servisa podrške redovnom obrazovnom sistemu u procesu inkluzije.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education