U subotu, 11. decembar 2021. godine u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” odžana treća obuka profesionalnog razvoja u sklopu ASIQ Programa obuka „ASIQ Primjena nove opreme i praktična iskustva sa trenerima” koja je bila posvećena Dostupnosti mreža podrške djeci sa posebnim obrazovnim potrebama koju su realizovali treneri mr Irena Bogićević, Sonja Martinović i mr Mirjana Popović.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education