U okviru planiranih aktivnosti projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – ASIQ“ snimljen je dokumentarni film koji prikazuje postignute projektne rezultate i način na koji će sve to uticati na poboljšanje kvaliteta usluga koje partnerske ustanove Gradska razvojna agencija u Banja Luci, kao vodeći partner projekta, JU Centar „Zaštiti me“ u Banja Luci, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ u Banja Luci, ,OŠ „Voštarnica“ u Zadru i JU „Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” pružaju djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovom roditeljima.

Projekat ASIQ, vrijednosti 575. 122,00 EUR, finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

U filmu su učestvovali predstavnici JU Resurni centar za djecu i mlade “Podgorica” -Danilo Nedić, učenik drugog razreda srednje škole, Marija Marić, učenica osmog razreda osnovne škole, Luka Martinović, učenik osmog razreda osnovne škole, Biljana Petrović, v.d. direktorice, Marina Zejak Vukmanović, defektološkinja-logopetkinja, Marijana Antonijević, nastavnica crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i Tatjana Leposavić, predsjednica Savjeta roditelja.