U petak, 22. oktobra 2021. godine u Ustanovi je realizovana kratkotrajna obuka za korišćenje Smart TV-a sa lap top-om od strane predstavnika  E-Soft Computers, dobavljača opreme. Obuci su prisustvovali nastavnici koji realizuju Poseban program, nastavnici osnovne i srednje stručne škole i stručni saradnici i saradnici koji realizuju program Rane intervencije. Tehnička oprema je nabavljena u okviru projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“.

Narednih dana oprema će biti postavljena u prostorijama (učionice/kabineti) u skladu sa planiranim aktivnostima u projektu.