U srijedu, 13. oktobra 2021. godine u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ isporučena je sjedeća oprema:

- dva digitalna logopedska seta (aparat marke Perception live sa pratećim mikrofonima, slušalicama, uputstvom i priručnicima;

- Barraga set vizuelne efikasnosti (Barraga – Visual Efficiency Program, autorke Millie Smith i Perceptual Skills Evaluation, autorke Millie Smith) i

- dva logopedska aparata Vibrafon marke Elgrad sa priborom za korekciju artikulacijskih poremećaja kod govora.

Oprema je namijenjena za izvođenje logopedskih i tifloloških tretmana, a obezbijeđenja je u okviru planiranih aktivnosti u projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“.