U Resursnom centru za djecu i mlade “Podgorica” u petak, 8. oktobra 2021. godine isporučeno je Smart TV marke Tesla (pet komada) i HP lap top (pet komada).

Oprema je nabavljena učešćem Ustanove u projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“.

Obezbijeđena oprema će imati primjenu u nastavi u osnovnoj i srednjoj školi i u realizaciji Posebnog programa i programa Rane intervencije.