Predstavnici Zajedničkog sekretarijata/tajništva Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, Anita Paurević i Jaša Jarec su u četvrtak, 30. septembra 2021. godine u 11 časova posjetili Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.

U prisustvu v.d. direktora/ice Biljane Petrović, projektnog koordinatora u ASIQ projektu Jasmine Džiknić i člana za radni paket „Investicije“ u ASIQ projektu Anje Ilić obišli su Ustanovu i izvršili provjeru nabavljene opreme u okviru ASIQ projekta; finansijske i tehničke dokumentacije, stepena realizacije javne nabavke za ASIQ projekat; stepena transparentnosti i primjene pravila za vizuelne identitete projekta.