Službu čine: pedagog, socijalni radnik, knjižničar. Stručna služba planira i programira rad, organizuje pedagoški rad, prati i vrednuje rad učenika, sarađuje sa roditeljima, učestvuje u stručnim organima, sarađuje sa stručnim institucijama, društvenom sredinom.

 

  

Specijalna biblioteka