Plan Integriteta JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica broj. 2258 od 10. novembra 2020. godine.

Plan integriteta JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica broj. 2361/1  od 27.septembra 2018.godine.


1 Pravilik o kucnom redu

2 Obavjestenje za zaposlene u Ustanovi

3 Obavjestenje za djecumlade i zaposlene u Ustanovi

4 Procedura za reagovanje zaposlenog na pojavu bilo kog oblika nasilja u internatu

5 Pravilnik o kucnom redu u objektu korisnika smještaja u Ustanovi

6 Procedura o prijemu učenika prilikom dolaska u školu

7 Procedura o odlasku učenika iz škole u produženi boravak

8 Procedura za prijem djece u kombinovana odjeljenja

9 Procedura u slucaju uznemirenosti djeteta u okviru produzenog boravka

10 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona zaposlenih

11 Akcioni plan organizacije i realizacije prilagođene nastave u uslovima COVID-A 19, br. 1903 od 15. oktobar 2020. godine.

 


 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JU Resursni centar za djecu i mlade

Vodić za pristup informacijama u posjedu JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica

 


 

Pravilnik za postupanje JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ - Podgorica prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke

 


 

Izvjestaj o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Ustanove za školsku 2019-2020. godinu.

Izvjestaj o realizaciji Godisnjeg plana i programa rada Ustanova za školsku 2018-2019. godinu.

Izvjestaj o realizaciji Godisnjeg plana i programa za školsku 2017-18. godinu.

Izvjestaj o realizaciji Godisnjeg plana 2016-2017.

Izvjestaj o realizaciji Godisnjeg plana 2015-2016.

 


 

Godisnji plan i program rada Ustanove za školsku 2020-2021.godinu.

Godisnji plan i program rada Ustanove za skolsku 2019-20. godinu.

Godisnji plan i program rada Ustanove za skolsku 2018-19. godinu.

Godisnji plan i program za skolsku 2017-2018.

Godisnji plan i program rada 2016-2017.

 

 

statutizvjestaj 2012-2013PLAN RADA 2013-2014izvjestaj 2013-2014plan 2014-2015 izvjestaj 2015plan 2016

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži