U ponedjeljak 8. novembra 2021. godine vaspitačice Danijela Baletić, Mileva Perunović i Marina Gomilanović, uz podršku medicinske sestre Tamare Kukuličić, organizovale su edukativno-kreativnu radionicu na temu „Šta nam jesen daje?“ sa učenicima koji borave u oba produžena boravka i u Centru za rani rast i razvoj.

Djeca su upoznata sa promjenama koje se dešavaju u prirodi, kao i plodovima koje nam daruje jesen. Učestvovali su u sakupljanju lišća, likovnim, jezičkim, manipulativnim aktivnostima koje su pozitivno uticale na dječije raspoloženje i cjelokupnu atmosferu.