Sekretarijat za sport i kulturu Glavnog grada Podgorica je u srijedu, 30. decembra u 2020. godine JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ donirao sportsku opremu.

Oprema je izuzetno značajna za svakodnevni rad sa djecom, kao i za rad stručnih saradnika na individualnim tretmanima u Programu rane intervencije

https://podgorica.me/vijesti/689