Tim za ranu intervenciju vodeći računa o epidemiološkim mjerama sprovodi rehabilitaciono-edukativne tretmane u kabinetima defektologa somatopeda, tiflologa, logopeda, psihologa, fizikalnim kabinetima, kao i u Centru za rani rast i razvoj djece. Svojim primjerom pokazali smo važnost i efikasnost interakcije terapeut-dijete, kao i neophodnost nastavka izvođenja individualnih tretmana. Svjesni činjenice o faktorima rizika, nijesmo imali ni jedan slučaj zaraze djeteta što predstavlja visok stepen obazrivosti kadra. Kvalitet pruženih usluga je na visokom nivou, čijoj se održivosti nadamo i ubuduće boreći se s epidemijom.