U ponedjeljak, 12. oktobra 2020. godine u 11.00 sati u prostoriji JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ održana je interna prezentacija projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ“. Prezentacija je održana u cilju upoznavanja zaposlenih u Ustanovi sa projektom i benefitima koje će Ustanova imati zahvaljujući realizaciji navedenog projekta (obezbjeđenje opreme i kombija, rekonstrukcija dijela objekta internata, studijska posjeta zaposlenih). Partneri na projektu su: JU „Centar Zaštiti me“, Banja Luka,. JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ - Banja Luka I JU „O.Š. Voštarnica - Zadar“.