U petak, 28. februara 2020. godine u organizaciji Zavoda za školstvo direktorica mr Mirjana Popović i školski ICT koordinator asistivne tehnologije Toni Koletić održali su nastavnicima osnovnih škola obuku po programu „Primjena asistivne tehnologije u radu sa djecom sa smetnjama vida, tjelesnim i kombinovanim smetnjama“. Program je akreditovan od strane Zavoda za školstvo i publikovan u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2019/2020. i 2020/2021. godinu.