Direktorica mr Mirjana Popović i pedagoškinja mr Irena Bogićević učestvovale su na okruglom stolu na temu: „Djeca sa tjelesnim smetnjama i smetnjama vida u inkluzivnom obrazovanju“ u Osnovnoj školi „Dašo Pavičić“ u Herceg Novom u ponedjeljak, 24. februara 2020. godine. Direktorica je prezentovala osnovne djelatnosti Resursnog centra „Podgorica“ sa posebnim akcentom na asistivnu tehnologiju. Pedagoškinja je govorila o IROP-u i uopšte o inkluziji djece sa tjelesnim smetnjama i smetnjama vida. Okruglom stolu su prisustvovali nastavnici osnovnih škola u Herceg Novom, članovi Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama opštine Herceg Novi i direktor Dječijeg doma „Mladost“ u Bijeloj.