Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2020“ održana je u Beogradu, kongresni centar hotela „Mona Plaza“, u vremenu od 20. do 23. februara 2020. godine. Centralna tema konferencije glasila je: „Kontekstualni aspekti specijalne edukacije i rehabilitacije“. Učestvovao je veliki broj stručnjaka iz zemalja u okruženju. Prezentovan je veliki broj radova, organizovane su radionice, tribine i prezentacije. Teme se bile iz oblasti: obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva i rehabilitacije. Predsjednica Društva defektologa Crne Gore Svetlana Vukašinović potpisala je protokol o saradnji sa predstavnicima Društva defektologa zemalja u okruženju (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija). Dodijeljene su povelje, diplome i zahvalnice „Prof. Miodrag M. Matić“. Na konferenciji su učestvovale defektološkinje Nikolina Miljanić i Dragana Mijatović, predstavnice Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“.