Druga sibling radionica na temu „Zajednički jezik“ – Komunikacija i konflikti između braće i sestara, je realizovana 25. decembra 2019. godine sa početkom u 9:30 časova, u trajanju od 60 minuta. Učesnici ove radionice su imali priliku da se upoznaju sa tri vrste komunikacije, pojmom asertivnosti, važnosti korišćenja „JA poruka“ u svakodnevnom govoru sa ciljem ublažavanja interpersonalnih konflikata. Pored toga, uvodna i završna igra je doprinjela boljem upoznovanju, uspostavljanju i jačanju međusobnih prijateljskih odnosa, jačanju tolerancije i empatije, opuštenijoj i slobodnijoj komunikaciji. Radionicu je realizovala psihološkinja Sonja Martinović u internatu Resursnog centra.