Povodom Dana Podgorice JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ u saradnji sa NVO „Organizacija žena Podgorice“, u ponedjeljak, 23. decembra 2019. godine u holu škole upriličila je književni čas „Poetski pozdrav Podgorici“ pjesnika - Anke Žugić, Vesne Oborina, Vjere Bojanić, Slobodana Vučinića, Miroja Vukovića i Vladislava Vlahovića. Poetskom skupu prisustvovali su učenici i zaposleni. Pjesnici su sa nadahnutošću kazivali svoje stihove. Prisutni su imali priliku da čuju i aforizme Vladislava Vlahovića.

Ljubav prema poeziji iskazali su i učenici pažljivim slušanjem i recitovanjem stihova poznatih pjesnika.

Djeci i zaposlenima Vesna Oborina je poklonila sliku iz svog likovnog stvaralaštva a pjesnici po primjerak zbirki pjesama. Svi su sa radošću izrazili želju za ponovnim susretom.

Direktorica mr Mirjana Popović zahvalila se gostima na saradnji, učešću i darovima.