281119 1 NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore (PAM CG) u saradnji sa „Euro-Unit Montenegro“ doo – Podgorica donirali su ozvučenje „Yamaha“ Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“.
U četvrtak, 28. novembra 2019. godine u 9 časova direktorica Mirjana Popović i muzički edukator Saša Vuković primili su goste i u ime učenika i zaposlenih zahvalili im se na opremi koja će se koristiti za razglas na raznim događajima, manifestacija i slično.