U periodu od 8. do 9. novembra 2019. godine u OŠ ,,Kekec” u Sutomoru održan je seminar na temu: „Brajevo pismo i Brajeva matematička notacija u inkluzivnom obrazovanju” za nastavnike pomenute škole, OŠ „ Ante Đedović” u Baru, OŠ „Srbija” u Baru i OŠ „Milija Nikčevič” u Nikšiću. Seminar su relizovale direktorica mr Mirjana Popović, tiflološkinja Jadranka Radulović i pedagoškinja Irena Bogićević. Saradnja OŠ „Kekec” i Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica” daje primjer kvalitetnog uključivanja učenika bez sposobnosti viđenja u prvi razred osnovne škole uz primjenu svih preporuka u radu.
U prilogu primjer prilagođavanja uslova i pomagala u radu sa učenikom od strane učiteljice Dragane Aprcović, vaspitača i podrške vršnjaka.

PRIMJER PRILAGODJAVANJA.PDF