Na poziv Centra za prava djeteta, u  utorak, 19. novembra 2019.  godine,  Radovan Džuver i Ranko Magovčević, učenici JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ učestvovali su na Desetom zasijedanju Dječijeg parlamenta u Skupštini Crne Gore, u pratnji nastavnice Jelene Martinović.

Fotografije možete pogledati na sajtu: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/djecji-parlament/item/3921-odrzan-deseti-jubilarni-djecji-parlament