U skladu sa Strategijom inkluzivnog obrazovanja (2019-2025), a u organizaciji Ministarstva prosvjete u JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović" u Kotoru u periodu 14 – 15. novembar 2019. godine održana je dvodnevna obuka za nastavvnike u školama sa integrisanim odjeljenjima. Obuka je obuhvatila aktivnosti u vezi sa izradom edukativnog i didaktičkog, prilagođenog radno-razvojnog materijala za djecu sa različitim smetnjama koji izrađuje i priprema kabinet asistivne tehnologije JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“. Obuku su kroz prezentaciju i radionice održali Jadranka Radulović, defektološkinja-tiflološkinja, Suzana Koletić, defektološkinja-somatopetkinja, Bogićević Irena, pedagoškinja, Tijana Dedeić, nastavnica likovne kulture i Toni Koletić, školski ICT koordinator za asistivnu tehnologiju, zaposleni u Ustanovi.