Tim Sigurne ženske kuće je 17. oktobra 2019. godine sa početkom u 13 časova u svojim prostorijama organizovao OTVORENA VRATA sa ciljem upoznavanja sa aktivnostima koje realizuju u okviru projekta „Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja” (zajedno sa partnerskim organizacijama SOS telefonom za žene i Djecu žrtve nasilja – Nikšić, a koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo Javne uprave).
Ovim putem su prisutne upoznali sa aktivnostima koje realizuju u okviru projekta, razmijenili iskustva sa prisutnim članovima i informisali prisutne o oblicima seksualnog nasilja nad djecom, kako prepoznati seksualno nasilje i kako reagovati u slučaju sumnje.
Na kraju su podijeljeni lifleti i dostavljen priručnik koji će pomoći u informisanju o tome šta sve podrazumijeva seksualno nasilje nad djecom i uputiti kako da reagujemo ako nam se dijete povjeri.
Datoj aktivnosti prisustvovala je psihološkinja Sonja Martinović, zaposlena u Javnoj ustanovi Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.
Za zaposlene u Ustanovi održaće se prezentacija Priručnika na temu o seksualnom nasilju nad djecom.