U JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru u periodu od 10. do 12. oktobra 2019. godine u skladu sa programom „Podrška kvalitetu, dostupnim uslugama i obuhvatu ranog učenja i razvoja u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ održano je niz radionica u okviru obuke za vaspitače/ice i stručne saradnike/ce predškolskih ustanova Crne Gore .
Jasna Popović i Suzana Koletić, defektološkinje-somatopetkinje JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ vodile su radionicu na temu: „Podsticanje tjelesnog razvoja i razvoja vida (prilagođavanje prostora, izrada didaktičkih sredstava).
Cilj radionice je bio praktična izrada didaktičkih sredstava prilagođenih ovoj populaciji djece i upoznavanje vaspitača/ca sa ranom intervencijom kod djece sa smetnjama vida, tjelesnim i kombinovanim smetnjama.