Crnogorska komercijalna banka a.d. u Podgorici donirala je školski pribor JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ za školsku 2019/2020. godinu.
U srijedu, 9. oktobra 2019. godine u 10.00 časova u prostorijama Ustanove direktorica mr Mirjana Popović uručila je zahvalnicu Milici Prelević, predstavnici Crnogorske komercijalne banke.
Grupa učenika iskazala je zahvalnost za pažnju i sa novim materijalom napravila crteže u različitim tehnikama. Crteži će biti izloženi u holu škole.