U Novom Sadu je u periodu od 12. do 14. septembra 2019. godine održana XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom”.
Predstavnice JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ direktorica mr Mirjana Popović i pedagoškinja mr Irena Bogićević učestovale su na Konferenciji prezentujući rad pod naslovom „Kreiranje mreže podrške za dijete i porodicu – značaj međusektorske saradnje”.