Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup nepokretnosti. 1689 od 10. juna 2019..pdf